Angyy's 

Het verleden wordt gemoderniseerd

Disclaimer

De website www.angyys.com en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Angyy’s. Wij zouden het erg op prijs stellen als u geen afbeeldingen of teksten uit onze website kopieert. Het is daarom niet toegestaan om content van de website www.angyys.com te vermenigvuldigen en/of openbaar te maken.

Commercieel gebruik van onderdelen van deze website is verboden, tenzij u schriftelijke toestemming van Angyy’s heeft verkregen. 
Alle teksten vallen onder het auteursrecht en mogen niet gekopieerd worden. 
Alle afbeeldingen en productbeschrijvingen vallen onder het Copyright© van 
Angyy‘s en mogen niet overgenomen worden.

Wij hebben deze site voor 
u gemaakt. Angyy‘s draagt er dan ook zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Hoewel wij hier veel tijd in steken, bestaat er een mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of onvolledig is. Angyy‘s is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud. Wij behouden ons tevens het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. 

Angyy‘s is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door de website of voortvloeiend uit het gebruik van de website.