Angyy's 

Het verleden wordt gemoderniseerd

Privacy statement

 

Voor u ligt de privacyverklaring van Angyy’s. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Angyy’s.


Inleiding

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. 

Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

  

Inhoudsopgave

·      Angyy’s

·      Doel gegevens

·      Ontvangers

·      Opslag periode

·      Beveiliging

·      Uw rechten

·      Plichten

                 

Angyy’s

U leest op dit moment de privacyverklaring van Angyy’s.

Angyy’s is een bedrijf waarin doormiddel van persoonlijk gegevens een stamboom wordt gecreëerd naar wens van de klant voor uiterst persoonlijk gebruik.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Angyy’s verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. 

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Angyy’s, neem dan gerust contact op! 

Info@angyys.com | 06 34076929 | Btw. Nr. NL003708787B48 | KVK Nr. 8263522

Doel gegevens 

Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door Angyy’s.

Deze worden hieronder toegelicht.

Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Angyy’s via de website, telefonisch of via de email. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens voor een consult, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en aanvraag.

Analytics

De website van Angyy’s verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Strato Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming doormiddel van het aannemen van een product en dienst van Angyy’s.

Ontvangers

De gegevens die Angyy’s ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Strato mail

De e-mail van Angyy’s wordt gehost bij Strato mail. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Strato.

Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Angyy’s, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. 

Contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt met Angyy’s via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en foto’s, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Strato Analytics.

Beveiliging 

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Angyy’s of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Angyy’s privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL. 

Uw rechten

Recht op inzage

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Angyy’s vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Angyy’s. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen de gegevens niet? Of zijn de gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Angyy’s.

Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Angyy’s vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Angyy’s niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan doormiddel van een email te sturen.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat Angyy’s uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit kan zowel via email of telefonisch.

Plichten

Angyy’s verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Angyy’s via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Angyy’s de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Angyy’s met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Angyy’s behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer Angyy’s dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Angyy’s te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op!